Amway Việt Nam vừa phát hành “Báo cáo trách nhiệm xã hội thường niên 2018” với sự thể hiện minh bạch trong các hoạt động xã hội, liên quan đến 3 đối tượng chính: con người, xã hội, môi trường trong năm 2018.

Với triết lý kinh doanh “Giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn”, Amway Việt Nam vinh dự nằm trong danh sách Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững nhiều năm liên tiếp. Chính vì vậy, Amway Việt Nam luôn kết hợp hài hòa giữa nguồn tài nguyên sẵn có của công ty, gắn chặt mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm xã hội, hướng đến phát triển bền vững.

Kiên định triết lý “Giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn” - ảnh 1Amway Việt Nam nhận giải thưởng Top 100 Doanh nghiệp bền vững 2018

Trong năm 2018, nhiều hoạt động xã hội được Amway tiến hành tại nhiều địa phương trên cả nước. Tính đến tháng 12-2018, đã có hơn 2.600 trẻ em và 5.000 gia đình được giúp đỡ thông qua các chương trình trách nhiệm xã hội của công ty thông qua các dự án, như:

(1) Dự án “Cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi” trong thời gian 4 năm (2018 – 2022), phối hợp cùng Bộ Y tế;

(2) Các dự án an sinh xã hội, tác động tích cực đến cộng đồng;

(3) Các dự án thiện nguyện, giúp đỡ với thông điệp trao yêu thương, thắp lên hy vọng cho trẻ em…