CyberSource (Hoa Kỳ) là nhà cung cấp dịch vụ an ninh thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, cung cấp dịch vụ bảo mật thanh toán điện tử toàn cầu.

Theo đó, CyberSource sẽ cung cấp các dịch vụ thanh toán, tăng cường bảo mật thông tin, giải pháp quản lý rủi ro và hỗ trợ thanh toán tự động toàn cầu cho VietJetAir. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho kế hoạch mở rộng mạng đường bay quốc tế của VietJetAir trong thời gian tới. Đặc biệt, cơ chế duyệt lệnh thanh toán tự động (decision manager) một tiện ích quan trọng đảm bảo sự chính xác và an toàn cho các giao dịch điện tử quốc tế cũng sẽ được tích hợp trong hệ thống thanh toán của VietJetAir.

NHƯ VŨ