Thời Báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) đưa ra bình luận thiếu thiện chí

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nêu rõ: “Thời Báo Hoàn Cầu đã đưa ra những bình luận thiếu thiện chí, không đúng sự thật. Điều này hoàn toàn không có lợi, ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ hai nước. Tôi nghĩ rằng, Thời Báo Hoàn Cầu cũng chỉ là tiếng nói của một nhóm người nhất định chứ không phải đại diện cho nhân dân Trung Quốc. Tôi cho rằng nhân dân Trung Quốc cũng như nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới đều không thể chia sẻ và đồng tình với những lời lẽ thiếu thiện chí của Thời Báo Hoàn Cầu”.

Liên quan đến thông tin về hoạt động giao lưu giữa hải quân Việt Nam và Mỹ, bà Nguyễn Phương Nga cho biết những hoạt động sắp tới giữa hải quân Mỹ và Việt Nam là hoạt động định kỳ hằng năm, nhằm tăng cường hợp tác hải quân giữa hai nước để thực hiện một số hoạt động nhân đạo, chuyên môn, tìm kiếm cứu nạn…

AX