Theo kết luận thanh tra, BV này đã tạm ứng, chi sai nguồn như trích để lại cải cách tiền lương nhưng lại tạm ứng để chi cho hoạt động thường xuyên, sửa chữa cơ sở vật chất, chi sai từ nguồn thu viện phí… Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị BV thu hồi các khoản tạm ứng sai và BV phải thu hồi nộp ngân sách trên 500 triệu đồng.

Chiều 14-1, BS Châu Văn Đệ - Giám đốc BV Đa khoa thị xã Bình Minh cho biết BV đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và BV đang chờ kết luận từ phía lãnh đạo Sở Y tế. Ngoài ra, BV đã thực hiện theo đúng các kiến nghị của thanh tra tỉnh, tuy nhiên cụ thể thế nào thì ông Đệ đề nghị phóng viên liên hệ với Sở Y tế.