Sáng 24-6, kỳ họp thứ nhất, HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc.

Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp này là các đại biểu sẽ xem xét, quyết định một số chủ trương, chính sách kinh tế - xã hội quan trọng mà người dân và doanh nghiệp đang mong đợi.

Kỳ họp có nội dung quan trọng là thông qua nghị quyết về chủ trương điều chỉnh bổ sung một số nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Bí thư TP.HCM đề cập bài học giám sát ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm - ảnh 1
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: TTBC

Tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống

Phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng việc thông qua nghị quyết này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân ổn định cuộc sống.

“Khắc phục một số hạn chế, bất cập trong công tác bồi thường, tái định cư. Nghiên cứu, vận dụng chính sách tốt nhất có thể trong hoàn cảnh hiện nay, trên cơ sở tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân là mục tiêu cao nhất”- ông Nên phát biểu.

Cùng với việc thông qua nghị quyết liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm, HĐND TP cũng sẽ xem xét thông qua nghị quyết về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách TP năm 2021.

Theo ông Nên, việc thông qua nghị quyết này nhằm tạo điều kiện cho việc thu hồi nợ, hoàn trả tạm ứng, thanh quyết toán các dự án ở Thủ Thiêm làm cơ sở xử lý rốt ráo những vấn đề, tồn đọng theo chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và sự hướng dẫn của các ban, bộ, ngành Trung ương. Từ đó, sớm ổn định tình hình, thúc đẩy xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP sẽ xem xét thông qua nghị quyết về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch trên địa bàn TP.

Ông Nguyễn Văn Nên cho rằng chính sách này với cố gắng tối đa không để người lao động mất việc làm, lâm vào khó khăn cùng cực, nhất là những người buôn gánh, bán bưng, kiếm sống hàng ngày trên đường phố.

“Việc ổn định đời sống của người dân, duy trì sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để cùng nhau vượt qua khó khăn trong lúc này là cực kỳ quan trọng đối với TP”- ông Nên nói.

Đối với việc rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của TP.HCM, đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2021, ông Nên cho rằng phải kiên quyết không để chậm giải ngân đầu tư công, bởi đây là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng.

Theo ông Nên, trong điều kiện nguồn kinh phí chỉ đáp ứng khoảng 30% so với nhu cầu thì sự cân nhắc chọn lựa, sắp xếp thứ tự ưu tiên là rất quan trọng. Vì thế, ông đề nghị các đại biểu HĐND tập trung bàn bạc, chọn trọng tâm nhất là những dự án kết nối giao thông, chỉnh trang đô thị, giảm ngập nước, cải tạo kênh rạch, nhà ở ven kênh rạch và các dự án hạ tầng xã hội để nâng cao điều kiện và chất lượng sống của nhân dân.

Về lâu dài, đầu tư công trên địa bàn TP phải chủ động tính toán, huy động các nguồn lực, quyết định đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; đầu tư công phải thể hiện vai trò dẫn dắt, thu hút đầu tư tư, phát huy hình thức hợp tác công - tư (PPP). Trên cơ sở đó, TP sẽ rà soát các nguồn lực để khai thác và cân đối theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài học đắt giá từ giám sát vấn đề Thủ Thiêm

Ngoài các vấn đề trên, trong nhiệm kỳ mới, người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị 5 vấn đề đối với HĐND TP khóa mới.

Thứ nhất, HĐND TP cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát, xây dựng, đề xuất bổ sung chính sách để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, Nghị quyết 131 của Quốc hội và Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và những chủ trương, chính sách quan trọng khác của Trung ương.

Đồng thời, nghiên cứu những vấn đề thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của HĐND trong việc cụ thể hóa 4 chương trình phát triển TP.HCM với 51 đề án thành phần, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đề ra. Trong đó cần ưu tiên triển khai một số đề án quan trọng như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục thông minh, y tế thông minh…

Thứ hai, tập trung đổi mới tổ chức hoạt động của HĐND TP theo hướng phục vụ nhân dân, dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại. Trong đó, nghiên cứu thực thi công tác bảo đảm thi hành hành pháp luật đối với một số lĩnh vực trước đây thuộc chức năng, nhiệm vụ của HĐND cấp quận.

Đặc biệt nghiên cứu và thúc đẩy mạnh mẽ việc phân cấp, phân quyền giữa TP.HCM với các quận, huyện và TP Thủ Đức, tạo ra cơ chế để các địa phương tự chủ hơn trong huy động nguồn lực, đầu tư phát triển và quản trị công.

Thứ ba, tăng cường, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND TP trong điều kiện không có HĐND cấp quận và cấp phường. Ông đề nghị HĐND tập trung giám sát có trọng tâm, trọng điểm việc triển khai các chương trình, dự án quan trọng, cấp bách và những vấn đề người dân quan tâm.

“Bài học đắt giá từ lịch sử để lại còn nóng hổi trong công tác giám sát của HĐND TP đối với việc triển khai tổ chức thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm là một minh chứng về sự hạn chế, chưa tròn trách nhiệm trước cử tri, người dân TP”- ông Nên nói.

Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ công tác tiếp xúc cử tri theo hướng tiếp xúc chuyển đề; mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm để nhiều cử tri tham gia tiếp xúc. Nghiên cứu thường xuyên tổ chức diễn đàn đối thoại với cử tri để cử tri các giới, các thành phần tham gia bàn bạc, xây dựng và phát triển TP.

Thứ năm, đối với đại biểu HĐND TP, ông Nên cho rằng điều giản dị nhưng quan trọng nhất là làm đúng và làm tốt phần việc thuộc trách nhiệm dân cử, là thực hiện đúng lời hứa với cử tri. “Giờ đây, điều cam kết đã được bắt đầu thực hiện. Danh dự và trách nhiệm thuộc về các vị, bởi các vị đã được cử tri chọn lựa”- ông Nên nói.