Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin phản ánh về hiện tượng tiêu cực tại một số trạm thu phí đường bộ các dự án BOT. Bộ GTVT đã tiến hành kiểm tra, giám sát cho thấy kết quả doanh thu thu phí trong thời gian giám sát đều tăng hơn so với thời gian tương đương của các tháng trước đó.

Bộ GTVT đề nghị điều tra tiêu cực tại các trạm thu phí  - ảnh 1

Các trạm thu phí BOT trong cả nước sẽ được kiểm tra việc thu phí. Ảnh: HTD

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng nhìn nhận chính các nhà đầu tư phát hiện ra một số hoạt động tiêu cực làm thất thoát doanh thu thu phí như tại quốc lộ 18 (gian lận vé tại Trạm thu phí Đại Yên, đã kỷ luật sa thải hai nhân viên, chuyển công tác ba nhân viên) và quốc lộ 5 (gian lận vé tại Trạm thu phí Km 18+100, đã kỷ luật điều chuyển một nhân viên bán vé). Do doanh thu thu phí phụ thuộc rất nhiều yếu tố, trong khi Bộ GTVT không có đủ chức năng và thẩm quyền để điều tra làm rõ, vì thế Bộ GTVT đề nghị Bộ Công an hỗ trợ điều tra.