Ngày 5-12, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Vụ trưởng Vụ Tài chính, kế toán (BHXH Việt Nam), cho biết BHXH Việt Nam vừa có văn bản chỉ đạo BHXH các tỉnh, TP trên cả nước phối hợp với Sở Tài chính rà soát, đối chiếu số liệu và thống nhất cách thức hoàn trả ngân sách địa phương kinh phí cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2014.

Đồng thời, báo cáo cụ thể kinh phí thực hiện bù trừ với số ngân sách địa phương phải đóng, hỗ trợ đóng BHYT...

Trước đó, Bộ Tài chính có công văn gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương và BHXH Việt Nam hướng dẫn xử lý đối với số kinh phí cấp trùng thẻ BHYT năm 2014.

Cấp trùng thẻ bảo hiểm không làm thất thoát ngân sách - ảnh 1
BHXH Việt Nam khẳng định việc cấp trùng thẻ BHYT không gây thất thoát ngân sách nhà nước. Ảnh: N.PHƯƠNG

Theo đó, bộ này phát hiện gần 170.000 thẻ BHYT cấp trùng với tổng số tiền ngân sách nhà nước cấp trùng gần 83 tỉ đồng. Trong đó Hà Nội, Ninh Thuận, Đồng Nai… có số lượng cấp trùng thẻ cao.

Đối với kinh phí cấp trùng BHYT, Bộ Tài chính yêu cầu nếu đối tượng được ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ tiền đóng thì thu hồi nộp ngân sách trung ương; đối tượng được ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ tiền đóng thì nộp ngân sách địa phương.

Trước mắt, Bộ Tài chính yêu cầu BHXH Việt Nam trích từ quỹ dự phòng khám, chữa bệnh để nộp ngân sách nhà nước số tiền cấp trùng thẻ BHXH nói trên. Đồng thời Bộ Tài chính cũng kiến nghị các tỉnh, TP chỉ đạo Sở Tài chính địa phương tiếp tục rà soát việc cấp trùng BHYT để thu hồi tiền.

Theo ông Chu Minh Tộ, Trưởng ban Sổ, thẻ (BHXH Việt Nam), nguyên nhân của việc cấp trùng thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng là do có nhiều cơ quan quản lý lập danh sách đối tượng chuyển sang cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT. Do đó, nếu thông tin không trùng khớp (họ tên, địa chỉ, ngày sinh...) dẫn đến một người có thể được cấp hơn một thẻ ở các nhóm đối tượng khác nhau.

“Ví dụ, vừa có thẻ thuộc nhóm người có công với cách mạng, vừa ở nhóm thân nhân lực lượng vũ trang, hay cựu chiến binh, người dân tộc thiểu số... Bên cạnh đó, chúng ta cũng chưa xây dựng được mã định danh cá nhân và hệ thống cơ sở dữ liệu cấp thẻ BHYT tập trung, nên việc nhiều đầu mối cùng đề nghị cơ quan BHXH cấp thẻ dẫn đến trùng thẻ là không thể tránh khỏi…” - ông Tộ giải thích.

Ông Tộ cho biết số thẻ BHYT cấp trùng đã giảm rất nhiều qua các năm, năm 2014 giảm 70% so với năm 2013. Hơn nữa, thực hiện Luật BHYT năm 2014 (có hiệu lực từ năm 2015), quy định việc ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT cho các đối tượng nên số thẻ cấp trùng đã giảm. Cho dù một người có được cấp nhiều thẻ BHYT nhưng khi đi khám chữa bệnh thì cũng chỉ sử dụng một thẻ và số tiền cấp trùng vẫn nằm trong Quỹ BHYT, nên không có sự thất thoát ngân sách nhà nước do cấp trùng thẻ.

Theo ông Nguyễn Trí Đại, Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam), trong năm 2016 này, BHXH Việt Nam sẽ hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin hộ gia đình tham gia BHYT tập trung cả nước để cấp mã định danh cá nhân cho toàn bộ dân số. Do đó, chắc chắn từ năm 2017 trở đi, việc cấp trùng thẻ BHYT sẽ được hạn chế tối thiểu.