Trước đó, Sở Tài chính tỉnh công bố kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng Quỹ Vì người nghèo 2011 và Quỹ cứu trợ 2012 tại Ủy ban MTTQVN huyện Hàm Tân. Theo kết luận, ngoài việc sử dụng phiếu thu tự phát hành để thu các khoản tiền ủng hộ của DN và thu đóng góp một ngày lương của các đơn vị, cơ quan hành chính sự nghiệp không đúng quy định, không xuất biên lai, không nhập quỹ; qua kiểm tra cũng phát hiện ở xã Tân Thắng và Thắng Hải có ba hộ không nhận được quà tết nhưng Ủy ban MTTQVN hai xã trên vẫn lập danh sách đã nhận để thanh toán với Ủy ban MTTQVN huyện Hàm Tân.

Theo Ủy ban MTTQVN xã Thắng Hải, trường hợp ở xã do nhiều lần đến nhà không gặp nên cán bộ mặt trận đã gửi tiền cho một đại biểu HĐND xã là bà con với người này mang đến đưa tận nhà. Sau khi có kết luận thanh tra, đại biểu HĐND và hộ nghèo nói trên đã có giải trình khẳng định xã không “ăn chặn” quà tết như kết luận.

PHƯƠNG NAM