Theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước trong tháng 7 chỉ tăng 0,06% so với tháng trước và đây là mức tăng thấp nhất trong hơn một năm qua.

  Hà Nội có chỉ số tăng CPI thuộc loại cao nhất nhưng cũng chỉ ở mức 0,25% trong khi TP.HCM giảm 0,09%.

Trong các nhóm hàng hóa, dịch vụ giảm giá, đáng chú ý có nhóm nhà ở - vật liệu xây dựng tiếp tục đà giảm (giảm 0,47%); nhóm giao thông và bưu chính viễn thông giảm giá lần lượt là 0,94% và 0,07%; giá lương thực tiếp tục giảm 0,97%...

Theo các chuyên gia, các nhân tố tác động đến chỉ số CPI tăng thấp có thể kể đến như giá nhiều mặt hàng nhập khẩu đầu vào của sản xuất có xu hướng ổn định; vẫn còn tác động của việc giảm giá xăng dầu từ tháng trước; các ngân hàng thương mại bắt đầu giảm lãi suất huy động…

BC