Theo đó, đến hết tháng 1-2013, tỉ lệ gà nhập lậu vào sâu nội địa phải giảm còn 30%, lọt vào các chợ còn 20% và số hộ kinh doanh gà nhập lậu tại các chợ đầu mối không quá 10%. Đến hết tháng 3-2013, tỉ lệ trên tương ứng còn lần lượt là 20%, 10% và không quá 5%. Mục tiêu tổng quát trong năm 2013 là phải xóa bỏ các điểm tập kết gà lậu.

Theo đề án, chính quyền các xã, huyện biên giới phải chịu trách nhiệm không cho gia cầm nhập lậu vào địa bàn. Tất cả phương tiện vận chuyển gia cầm từ biên giới vào nội địa phải được kiểm tra. Trưởng ban quản lý các chợ phải chịu trách nhiệm về gia cầm nhập lậu tại chợ. Đối với Hà Nội, tất cả gia cầm đưa vào chợ đầu mối phải có giấy tờ hợp pháp, đảm bảo an toàn. Hết tháng 3-2013, các hộ kinh doanh tại chợ Hà Vĩ (Thường Tín) phải chấm dứt kinh doanh gà lậu.

TRÀ PHƯƠNG