Các cơ quan, đơn vị và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 1-1. Sở Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch phối hợp các quận, huyện tổ chức tổng vệ sinh toàn TP trong các ngày 30, 31-12 và ngay sau khi kết thúc các hoạt động lễ hội.

V.YÊN