Ngày 1-7, UBND TP.HCM ra chỉ thị phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Chỉ thị nêu rõ cần đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo ở tất cả các cấp, các ngành nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh; chú trọng giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục phát huy phong trào thi đua, tạo ra khí thế mới, niềm tin mới lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp…

Thông qua phong trào thi đua yêu nước, các tổ chức, cá nhân tiếp tục phát hiện các mô hình, các gương người tốt, việc tốt để xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng thành phong trào thi đua, thành hành động thiết thực.

Đợt thi đua kéo dài từ ngày 1-7 đến ngày 31-12-2010.

VŨ YẾN