Ngày 6-10, nguồn tin của PLO cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định miễn nhiệm Thanh tra viên đối với ông Trần Văn Chiến, Thanh tra viên Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 thuộc Thanh tra tỉnh Vĩnh Long.

Lý do miễn nhiệm do ông bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.

Trước đó ông Chiến đã dùng thẻ Đảng viên và thẻ ngành Thanh tra đem đi thế chấp để vay tiền.