(PL)- Đó là đề xuất của bà Huỳnh Thu Thảo, Phó Trưởng phòng Hộ tịch-Quốc tịch, Sở Tư pháp TP.HCM, tại hội thảo góp ý dự án Luật Căn cước công dân do Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức chiều 4-9.
Theo bà Thảo, việc cấp thẻ căn cước công dân như dự thảo luật nhằm tiến tới thực hiện quản lý dân cư bằng thẻ công dân điện tử và thông qua thẻ căn cước công dân, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp số định danh cá nhân. Điều này sẽ giúp trong tương lai việc quản lý dân cư sẽ đơn giản hơn và thay thế được nhiều loại giấy tờ cá nhân hiện nay.

Cũng theo bà Thảo, cần cấp thẻ căn cước công dân ngay khi trẻ mới sinh ra chứ không cần phải chờ 14 tuổi, đồng thời bỏ luôn giấy khai sinh và chỉ đăng ký hộ tịch. Vị đại biểu đến từ Sở Tư pháp TP.HCM cũng đề nghị không cần thiết phải đưa vào trong thẻ căn cước thông tin về nhóm máu, nguyên quán để thống nhất với các loại giấy tờ hộ tịch khác hiện nay.

TÁ LÂM