Sở TN&MT Gia Lai vừa có kết luận thanh tra về một số sai phạm trong bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất ở các dự án tại huyện Chư Sê.

Theo đó, trong bốn dự án được thanh tra thì có hai dự án trọng điểm là Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh qua huyện Chư Sê, Dự án Khu trung tâm hành chính, Khu đô thị sinh thái phía đông thị trấn Chư Sê có diện tích đất bị thu hồi chiếm hơn 50% diện tích của 34 dự án tại huyện từ năm 2014 - 2019.

Gia Lai: Nhiều sai phạm trong hỗ trợ, đền bù đất ở Chư Sê - ảnh 1
Việc bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất không hợp lý khiến người dân bức xúc. Ảnh: HS

Hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đã xong nhưng vẫn tồn tại nhiều vấn đề liên quan chưa giải quyết được, gây bức xúc cho nhiều hộ gia đình, cá nhân trong thời gian qua.

Chỉ riêng dự án Khu trung tâm hành chính, Khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn, trước và sau thời điểm niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ, có 85 hộ gia đình, cá nhân cho rằng việc giá bồi thường thấp, đề nghị được giao đất tái định cư, kiểm đếm thiếu hoa màu, vật kiến trúc, áp dụng thiếu chính sách khi thu hồi đất nông nghiệp.

Do đó hiện tại, dự án vẫn đang tồn tại 43 vụ việc khiếu nại tới UBND huyện và các cơ quan trung ương. Trong năm 2019, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành hai công văn chỉ đạo nhưng tới nay, UBND huyện vẫn chưa thực hiện. 

Đối với dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh qua huyện Chư Sê, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, trước và sau phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ vẫn còn đơn kiến nghị, khiếu nại liên quan tới 70 hộ gia đình, cá nhân.

Nội dung chủ yếu là giá đất bồi thường thấp, đề nghị giao đất tái định cư, phương án thiếu vật kiến trúc và cây cối hoa màu, áp dụng thiếu chính sách hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp.

Theo kết luận thanh tra, nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm, tồn tại và vi phạm là do UBND huyện chưa có cơ quan chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng (Hội đồng bồi thường, hỗ trợ thực hiện chế độ kiêm nhiệm, chưa đáp ứng được nhiệm vụ đặt ra).

Trong khi đó khối lượng công việc phát sinh từ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu, chỉnh trang và phát triển đô thị lớn dẫn đến sự vận dụng, tham mưu của các cơ quan chuyên môn không đảm bảo chất lượng. Các cơ quan chức năng huyện Chư Sê thực hiện chưa đảm bảo đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất

Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Gia Lai kiến nghị UBND huyện Chư Sê lập phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung đối với các trường hợp thuộc đối tượng được hỗ trợ nhằm ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bên cạnh đó huyện Chư Sê cũng cần có phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Việc này được thực hiện theo nguyên tắc diện tích đất thực tế thu hồi và giá đất áp dụng tại thời điểm phê duyệt bổ sung.

Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị UBND huyện Chư Sê chỉ đạo kiểm tra, rà soát khối lượng tăng thêm do điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ (Số liệu phê duyệt lần đầu và khối lượng phát sinh sau khi phê duyệt điều chỉnh) để đảm bảo đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi.

UBND huyện Chư Sê tổ chức kiểm điểm, chỉ đạo làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc để xảy ra những thiếu sót, sai phạm nêu trên.

Đồng thời, Thanh tra Sở TN&MT cũng đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo UBND huyện Chư Sê kiểm điểm và xử lý tránh nhiệm đối với những thiếu sót, sai phạm và nghiêm túc thực hiện các kiến nghị nêu trên.

Chỉ đạo UBND huyện Chư Sê giải quyết dứt điểm những khiếu nại, kiến nghị của người dân; chấn chỉnh, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại và sai sót trong quá trình thực hiện của các tập thể, cá nhân có liên quan để công tác quản lý đất đai được chặt chẽ và hiệu quả.