Theo đó, doanh nghiệp có mức thưởng tết âm lịch cao nhất là 205 triệu đồng, và thấp nhất là 500.000 đồng. Trong khi đó, doanh nghiệp có mức thưởng tết dương lịch cao nhất là 30 triệu đồng và thấp nhất là 200.000 đồng.

Cũng theo Sở LĐ-TB&XH, tình hình tiền lương năm 2016 của khối công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu có mức lương bình quân là 4,6 triệu đồng/người/tháng. Khối doanh nghiệp cổ phần góp vốn của Nhà nước có mức lương bình quân năm là hơn 4,8 triệu đồng. Khối doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn nhà nước có mức lương trung bình là hơn 4,5 triệu đồng. Khối doanh nghiệp FDI có mức lương bình quân là trên 4,6 triệu đồng.

Hà Nội, thưởng tết cao nhất hơn 200 triệu đồng - ảnh 1
Theo Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội, các doanh nghiệp năm nay thưởng tết dương lịch cao hơn năm trước. Ảnh: Internet

Theo Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội, năm 2016 kinh tế-xã hội trên địa bàn thủ đô tiếp tục có chuyển biến tích cực. Nhiều doanh nghiệp đã khắc phục được các khó khăn, trả tiền lương cho người lao động cao hơn 5% so với năm 2015. Về thưởng tết có một số doanh nghiệp không có tiền thưởng tết dương lịch cho người lao động. Tuy nhiên, đối với thưởng tết âm lịch 2017, nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả mức bình quân tăng hơn so với năm 2016 khoảng 2,1%.