(PL)- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) vừa có văn bản “tuýt còi” Quyết định số 4088 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và Quyết định số 3625 về việc tạm dừng việc đóng mới thay thế tàu vỏ gỗ hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Liên quan đến Quyết định số 4088, Cục cho rằng quyết định này có một số nội dung ban hành không đúng thẩm quyền, trái với quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Đầu tư 2014, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004…

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cũng chỉ ra sáu nội dung có dấu hiệu trái pháp luật của Quyết định 4088 như quy định về niên hạn, vật liệu đóng tàu du lịch trái với quy định tại Nghị định số 111/2014; Thông tư số 43/2012/TT-BGTVT.

ĐỨC MINH