Kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự ĐH Đảng bộ TP.HCM lần thứ X
(PLO)- Bí thư thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải là đại biểu có tuổi Đảng nhiều nhất, với 47 tuổi Đảng.

Sáng 14-10, sau phần khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), đại hội đã tiến hành công tác thẩm tra tư cách đại biểu.

Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội Nguyễn Hữu Nhân cho biết: Tổng số đại biểu được triệu tập dự Đại hội lần này là 445 đại biểu. Trong đó, đại biểu nhiều tuổi Đảng nhất là ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM với 47 tuổi Đảng thuộc Đảng bộ khối Dân - chính - Đảng TP.HCM, đại biểu ít tuổi Đảng nhất là ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần may Nhà Bè với 3 tuổi Đảng.

Về độ tuổi, có một đại biểu dưới 30 tuổi, có 52 đại biểu tuổi từ 30-40, có 152 đại biểu tuổi từ 41-50, có 235 đại biểu tuổi từ 51-60, có 4 đại biểu tuổi từ 61-70 và một đại biểu trên 70 tuổi. Đại biểu cao tuổi nhất là nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM. Đại biểu ít tuổi nhất là Lê Hoàng Mai Thảo, sinh viên trường Đại học Kinh tế Luật TP.HCM (21 tuổi).

Về học vấn, 35 đại biểu có trình độ văn hóa 10/10, 410 đại biểu có trình độ văn hóa 12/12. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có 36 đại biểu có trình độ tiến sĩ, có 151 đại biểu là thạc sĩ, 257 đại biểu có trình độ đại học, đang học đại học có 1 đại biểu. 

Về trình độ lý luận chính trị, có 423 đại biểu là cử nhân, cao cấp, trung cấp có 10 đại biểu và sơ cấp là 4 đại biểu, đang học cử nhân cao cấp là 6 đại biểu.

Có 4 đại biểu là giáo sư, 11 đại biểu là phó giáo sư. Đại biểu là lãnh đạo chủ chốt thành ủy, lãnh đạo cơ quan tham mưu, các đơn vị sự nghiệp của Thành ủy là 25 đại biểu.

VIỆT HOA – TÁ LÂM