Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương nhận xét tại hội thảo góp ý các dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng ngày 18-9.

Chánh Thanh tra Xây dựng Sở Xây dựng TP.HCM Lý Thanh Long cho rằng dự thảo còn có quy định chưa hợp lý. Cụ thể, theo dự thảo, sau 24 giờ kể từ khi lập biên bản vi phạm nếu chủ đầu tư không chịu ngưng thi công thì mới ban hành quyết định đình chỉ thi công. Tiếp đó, một ngày sau thời điểm ban hành quyết định đình chỉ thi công thì chủ tịch UBND cấp xã tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu... Theo ông Long, trong khoảng thời gian đó, công trình xây dựng không phép, nhất là nhà ở riêng lẻ có thể đã được hoàn thành. Từ đó sẽ gây khó khăn trong công tác xử lý. “Do đó với nhà ở riêng lẻ xây dựng không phép trên đất cấm xây dựng thì phải tháo dỡ ngay mà không đợi vài ngày như dự thảo nêu” - ông Long kiến nghị.

CẨM TÚ