(PL)- UBND TP.HCM vừa giao Sở TT&TT phối hợp với Tổng Công ty Điện lực TP và các đơn vị có liên quan triển khai các giải pháp kỹ thuật, mở rộng hệ thống tổng đài 1022 để kết nối và thiết lập kênh thông tin phản ảnh của người dân đến Thường trực Thành ủy và Thường trực UBND TP.

Ngoài ra, UBND TP cũng giao sở này phối hợp với Sở Tài chính thanh toán chi phí phát sinh đối với việc mở rộng hệ thống, đảm bảo vận hành và duy trì hoạt động của hệ thống tổng đài 1022 từ ngân sách TP.

Văn phòng UBND TP sẽ bố trí địa điểm tại trụ sở UBND TP để tiếp nhận đường truyền từ đường dây nóng tổng đài 1022. Văn phòng cũng sẽ chuẩn bị phương tiện, nhân sự và quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin phản ảnh của người dân đến Thường trực Thành ủy.

Hiện tại, số tổng đài 1022 là kênh để tiếp nhận các thông tin báo sự cố hạ tầng kỹ thuật giao thông…

TÁ LÂM