Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu cần tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết một cách thường xuyên...

Trước đó, cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giới thiệu nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Phó Thủ tướng đã đưa ra nhiều số liệu điều tra của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam mà theo ông là “thực sự giật mình” để cho thấy người Việt còn nhiều hành vi, thói quen không có lợi cho sức khỏe. Phó Thủ tướng cũng lo ngại về tình trạng người Việt uống rượu bia quá nhiều…