Chiều 17-6, với 92,96% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Siết xây dựng nhà ở nông thôn

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường Phan Xuân Dũng cho biết có ý kiến đề nghị cấp giấy phép xây dựng ở nông thôn cần quản lý chặt chẽ hơn, cần có quy định về giới hạn quy mô xây dựng công trình đối với trường hợp miễn giấy phép ở nông thôn.

Đồng thời, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động được miễn giấy phép xây dựng; xem xét việc không quy định trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ được miễn phép ở nông thôn. 

“Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã quy định chặt chẽ hơn đối với việc miễn giấy phép xây dựng ở nông thôn, bổ sung giới hạn quy mô xây dựng công trình; bổ sung công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động vào trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Cạnh đó, đưa ra quy định đối tượng cụ thể không phải thông báo thời điểm khởi công xây dựng” - ông Dũng nói.

Cụ thể, luật quy định được miễn giấy phép xây dựng khi đáp ứng được các điều kiện như sau: Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới bảy tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Cùng đó là nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.

Bên cạnh đó, luật cũng quy định rõ chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn không phải gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý.

Nhiều trường hợp được miễn phép xây dựng - ảnh 1
Một trong những điểm mới của luật là nới lỏng hơn đối với việc miễn phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại khu vực đô thị. Ảnh: HTD

Nới lỏng cho nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Một trong những điểm mới của luật là nới lỏng hơn đối với việc miễn phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại khu vực đô thị.

Cụ thể, theo Luật Xây dựng 2014, nhà ở riêng lẻ tại khu vực đô thị chỉ được miễn giấy phép xây dựng trong trường hợp: “Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới bảy tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.

Sau khi sửa đổi, bổ sung, luật đã bỏ đi điều kiện “tổng diện tích sàn dưới 500 m2”, chỉ còn lại hai điều kiện quy mô dưới bảy tầng và có quy hoạch chi tiết 1/500.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường Phan Xuân Dũng cũng cho biết theo dự thảo thì luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021. Tuy nhiên, để sớm tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư xây dựng triển khai các dự án, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19, một số quy định của luật sẽ có hiệu lực sớm hơn, từ ngày 15-8-2020.

Những nội dung có hiệu lực sớm gồm: Thẩm quyền thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư; miễn giấy phép xây dựng đối với công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Đồng thời, bãi bỏ thẩm quyền của Bộ Xây dựng và giao UBND cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt…

Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng

1. Công trình bí mật nhà nước; công trình xây dựng khẩn cấp;

2. Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội, chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư;

3. Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc công trình sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nội dung sửa chữa, cải tạo không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của công trình.

4. Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ…

5. Công trình xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng…

6. Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng…

7. Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới bảy tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

8. Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới bảy tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng…