Chiều 26-8, Đại hội Đại biểu lần thứ VII Đảng bộ Sở GD&ĐT TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GD&ĐT gồm 18 người.

Ông Nguyễn Văn Hiếu đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT TP.HCM - ảnh 1
Đại hội Đảng bộ Sở GD&ĐT TP.HCM đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 18 người. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GD&ĐT TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025, cũng đã họp phiên đầu tiên và bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD&ĐT gồm năm người.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Lê Hồng Sơn và Nguyễn Huỳnh Long được bầu làm Phó Bí thư.

Đại hội cũng đã bầu ra đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm năm người (trong đó có bốn đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết).

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ VII Đảng bộ Sở GD&ĐT TP với các phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong giai đoạn 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Hiếu đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT TP.HCM - ảnh 2
Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của nhiệm kỳ mới. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đảng bộ Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã đặt ra 10 chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT TP.HCM, cho hay sau hai ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ đảng viên công chức, viên chức trong toàn ngành, Đại hội Đại biểu lần thứ VII Đảng bộ Sở GD&ĐT TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. 

Đại hội cũng đã quyết định các mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030. Đó là, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra giám sát của Đảng ủy, của Ban giám đốc Sở đối với các cơ sở Đảng, đảng viên ở các cơ sở trực thuộc nhằm kịp thời xử lý, chấn chỉnh những khuyết điểm vi phạm.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đội ngũ đảng, cơ sở đảng; xây dựng chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước…

Đồng thời tiếp tục khẳng định GD&ĐT TP xứng đáng với niềm tin của nhân dân, tạo môi trường học tập lành mạnh cho học sinh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT TP.HCM - ảnh 3
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu bế mạc tại Đại hội. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, ngành GD&ĐT TP.HCM tiếp tục tiên phong trong quá trình đổi mới, triển khai thực hiện các đề án, như: Đề án khuyến khích Đại học chia sẻ giai đoạn 2020-205; Đề án giáo dục thông minh và học tập suốt đời trong giai đoạn 2020-2030, Chương trình, Kế hoạch, giải pháp có tính đột phá.

Ngành GD&ĐT TP cũng sẽ tập trung phát triển mô hình trường học tiên tiến, hiện đại theo xu thế hội nhập; triển khai thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Luật Giáo dục 2019.

Mục tiêu phấn đấu là đến năm 2030, TP.HCM sẽ có nền GD&ĐT tiên tiến, hiện đại theo xu thế hội nhập, mang đậm bản sắc dân tộc, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa; thực sự là một trung tâm GD&ĐT và khoa học - công nghệ có sức lan tỏa của cả nước và khu vực Đông Nam Á. 

Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc nghiên cứu quán triệt đầy đủ sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, sinh viên và học sinh.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội cần tập trung xây dựng các chương trình kế hoạch cụ thể phù hợp với kế hoạch phát triển được TP phê duyệt và tình hình thực tiễn của từng đơn vị. Trong quá trình thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội, các đơn vị cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, tập trung nguồn lực để thực hiện, tránh dàn trải.

Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT TP.HCM cũng cho biết Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đề ra.