(PL)- Ngày 18-12, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ phát động cuộc thi viết “Gương sáng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng” trên báo chí.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: Công tác phòng, chống tham nhũng trong những năm qua có những chuyển biến tích cực, nhiều vụ án tham nhũng đã được phát hiện và được đưa ra xét xử công khai. Trong đó, với sự đấu tranh không khoan nhượng, báo chí Việt Nam đã thể hiện vai trò ngày càng quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và lãng phí.

Cuộc thi nhằm lên án hành vi tham nhũng đi đôi với việc biểu dương, nhân rộng những tấm gương điển hình, dũng cảm đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền chủ trương, đường lối pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Đối tượng tham gia dự thi là những tác giả có tác phẩm báo chí đã đăng tải trên báo chí và phù hợp với tiêu chí cuộc thi.

Thời gian gửi nhận bài dự thi từ ngày 1-1-2016 đến hết ngày 30-4-2016.

V.THỊNH