Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu như trên tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 của các đơn vị thuộc khối thông tin của Bộ TT&TT.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 của các đơn vị quản lý thông tin, báo chí, trong đó cần quan tâm bảo vệ quyền lợi của những người làm báo chân chính, khen thưởng kịp thời những cơ quan báo chí làm tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền.

Theo báo cáo của Cục Báo chí, tính đến hết tháng 11-2016, Cục đã xử phạt vi phạm hành chính 79 trường hợp vi phạm của các cơ quan báo chí. Các nội dung sai phạm của cơ quan báo chí chủ yếu là chưa thực hiện đúng các quy định trong giấy phép hoạt động báo chí, vi phạm về nội dung thông tin, vi phạm về quảng cáo...