Họp báo về công tác sáu tháng đầu năm, ngày 28-6, Chánh văn phòng – Người phát ngôn Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng cho biết Bộ đang khẩn trương xây dựng đề án về tổ chức bộ máy, theo hướng tinh gọn, tinh giản biên chế mà Bộ Chính trị đã đề ra.

Ông Cộng không thông tin chi tiết về nội dung đề án này. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, thời gian gần đây, Bộ Công an đã siết chặt hơn việc tuyển dụng người. Nhiều giải pháp đang được thực hiện như không lấy thêm người từ ngành ngoài, giao khoán biên chế tới từng đơn vị để tạo động lực tự thu gọn tổ chức, tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên.

Hiện tại Bộ Công an đang hoạt động trên cơ sở Nghị định 106/2014 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Nay hoàn thiện đề án tổ chức, bộ máy mới và được Bộ Chính trị thông qua thì Chính phủ sẽ ban hành nghị định mới hoặc sửa đổi Nghị định 106 làm cơ sở pháp lý thúc đẩy quá trình sắp xếp lại bộ máy bộ sức mạnh này.

Thực tế, Bộ Công an đã có thời điểm phình to, nhất là khi, tách, đổi tên từ sáu tổng cục lên tám, theo Nghị định 77/2009. Năm năm sau, thấy mô hình này quá cồng kềnh, Bộ Chính trị chỉ đạo và rồi Chính phủ ban hành Nghị định 106 thu gọn trở lại sáu tổng cục, cơ bản như ngày xưa. Tuy nhiên, việc sáp nhập tổ chức không làm giảm con người. Hàng loạt các tổng cục, cục của Bộ Công an có số cấp phó rất lớn, mà qua thời gian chỉ hi vọng giảm dần theo kiểu tự nhiên, hết tuổi thì nghỉ.

Đề án tổ chức, bộ máy mới mà Đảng ủy Công an trung ương đang nghiên cứu, xây dựng hi vọng sẽ thúc đẩy quá trình tinh giản con người đó. Đây chính là tinh thần mà như Bộ trưởng Công an Tô Lâm nêu ra trong lần gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí năm ngoái, và Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu trong buổi họp báo lần này: “Lực lượng công an nỗ lực để đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4”. Trong Nghị quyết quan trong này, “kiên quyết thực hiện đúng mục tiêu, có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ…” là nhiêm vụ, cũng là giải pháp.

Cũng liên quan đến tổ chức, bộ máy, tại buổi họp báo, tướng Nguyễn Danh Cộng cho biết Đảng ủy Công an trung ương đang tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện quy định pháp luật về an ninh và trật tự xã hội. Bộ sẽ tham mưu Chính phủ nghiên cứu sửa đổi Luật Công an nhân dân, trong đó một hướng quan trọng là chính quy hóa lực lượng công an xã, và quy định rõ hơn lực lượng bán chuyên trách ở xã.

Bên cạnh hoàn thiện thể chế, từ sau Đại hội XII, Bộ Công an đã tập trung chấn chỉnh công tác cán bộ, khắc phục, sửa chữa những sai sót trong công tác cán bộ. Tinh thần chỉ đạo là kiên quyết và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, tạo chuyển biến trong tinh thần, thái độ phục vụ của lực lượng công an.