Theo dự án, toàn tuyến xây dựng mới dài hơn 11 km, gồm hầm đèo Cả dài 5.450 m, hầm đèo Cổ Mã dài 350 m, ba cầu dài 1.260 m, đường dẫn dài 4.065 m được xây dựng theo cấp công trình giao thông đường bộ cấp 1, nhóm A, tiêu chuẩn đường cao tốc với tốc độ thiết kế 80 km/giờ.

Trong giai đoạn một, tiến hành xây dựng hầm đèo Cả hoàn chỉnh hai hầm cách nhau 30 m với mỗi hầm rộng 11,5 m với giá trị 6.904 tỉ đồng theo hình thức BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao); phần đường dẫn, cầu với nền đường rộng 12 m, mặt thảm bê-tông nhựa 11 m cho hai làn xe, hầm qua đèo Cổ Mã rộng 11,5 m có giá trị 1.055 tỉ đồng đầu tư theo hình thức BT (xây dựng-chuyển giao). Công trình dự kiến khởi công vào tháng 10-2010, thi công trong 48 tháng.

Liên doanh các nhà thầu gồm Công ty Cổ phần BOT cầu Phú Mỹ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Nam Trung Bộ, Công ty TNHH Đầu tư-xây dựng Hải Thạch, Công ty TNHH Á Châu. Các nhà thầu đã thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư hầm đèo Cả.

T.VIỆT