Thoái vốn dưới mệnh giá phải hạn chế tối đa tổn thất
(PLO) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 51/2014/QĐ-TTg về một số nội dung thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
Một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Quyết định này là việc hướng dẫn các DNNN thực hiện thoái vốn dưới mệnh giá và dưới giá trị sổ sách, vốn được coi là “điểm nghẽn” cản trở quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN hiện nay. Theo đó, thoái vốn dưới mệnh giá, dưới giá trị sổ sách kế toán phải đảm bảo nguyên tắc hạn chế tối đa tổn thất đầu tư và bảo toàn vốn nhà nước ở mức cao nhất khi chuyển nhượng vốn.
Quy định về thoái vốn dưới giá trị sổ sách kế toán, quyết định nêu rõ: tại công ty cổ phần đã niêm yết tại sở GDCK hoặc đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom, nếu giá cổ phiếu niêm yết thấp hơn giá trị sổ sách kế toán thì đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước thực hiện chuyển nhượng vốn theo quy định.
Tại công ty cổ phần chưa niêm yết tại sở GDCK, hoặc chưa đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom, nếu giá trị cổ phiếu chuyến nhượng của khoản đầu tư được tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định thấp hơn giá trị sổ sách kế toán, thì đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước thực hiện bán đấu giá, bán thỏa thuận theo quy định thoái vốn dưới mệnh giá như trên.
Trường hợp đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên trong công ty thì phải thực hiện theo Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2005.
Trong đó, nếu chuyển nhượng cho các thành viên khác trong công ty thì đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước thực hiện bán thỏa thuận. Giá bán thỏa thuận xác định trên cơ sở kết quả tư vấn của tổ chức có chức năng thẩm định giá nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của khoản đầu tư trừ đi số đã trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính (nếu có).
Nếu chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân không phải là thành viên trong công ty, thì đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước quyết định bán đấu giá, bán thỏa thuận theo quy định đối với công ty cổ phần chưa niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán, hoặc chưa đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom có giá cổ phiếu chuyển nhượng thấp hơn mệnh giá.

Thoái vốn dưới mệnh giá phải hạn chế tối đa tổn thất - ảnh 1
 

Ngoài ra, quyết định 51 cũng quy định: trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN, DN cổ phần hóa phải hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên UPCoM. Trường hợp DN cổ phần hóa đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết tại Sở GDCK, sau khi đưa cổ phiếu vào giao dịch trên UPCoM, trong thời hạn tối đa 1 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN, DN phải bổ sung hồ sơ để hoàn tất thủ tục niêm yết.
Đối với các DN chuyển thành công ty cổ phần trước ngày Quyết định 51 có hiệu lực, đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo người đại diện phối hợp, đôn đốc DN hoàn tất việc thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết trên TTCK trong thời hạn tối đa 1 năm (kể từ ngày 1/11/2014). Đấy được cho là quy định nhằm khắc phục tình trạng hàng loạt DN sau cổ phần hóa không đăng ký giao dịch, niêm yết trên TTCK.
ĐL