Sáng 14-8, tiếp tục phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) thảo luận về một số nội dung lớn còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Một trong những vấn đề gây nhiều tranh luận liên quan đến quy định về tuổi nghỉ hưu.

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết nhiều ý kiến đại biểu QH tán thành phương án đến năm 2028 sẽ có lao động nam đầu tiên nghỉ hưu ở độ tuổi 62 và năm 2035 sẽ có lao động nữ đầu tiên nghỉ hưu ở độ tuổi 60.

Tuy nhiên, một số đại biểu băn khoăn về quy định nâng tuổi nghỉ hưu so với hiện hành và đề nghị làm rõ về việc quy định chênh lệch tuổi nghỉ hưu (hai tuổi) giữa lao động nam và lao động nữ. Ý kiến này cho rằng quy định trên sẽ dẫn đến nhiều tranh luận khác nhau giữa “tuổi nghỉ hưu” và “tuổi nghề”.

Theo bà Thúy Anh, đến nay Chính phủ vẫn chưa bổ sung tài liệu làm rõ những kiến nghị của ủy ban đã nêu trong báo cáo thẩm tra trước đó. Chẳng hạn, “bổ sung dự thảo danh mục các công việc, ngành nghề, vị trí việc làm thuộc trường hợp đặc biệt mà người lao động có thể được nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn hoặc cao hơn năm năm theo quy định”; chưa đưa ra được cơ sở, bằng chứng khoa học để quy định về khoảng cách tuổi nghỉ hưu giữa lao động nam và lao động nữ.

“Ủy ban đề nghị Chính phủ bổ sung các thông tin cần thiết trên để làm cơ sở, căn cứ quy định độ tuổi nghỉ hưu cụ thể theo lộ trình hợp lý” - bà Thúy Anh nhấn mạnh.

Phát biểu quan điểm cá nhân, với kinh nghiệm của người từng giữ cương vị bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng xác định tuổi nghỉ hưu phải tính đến các yếu tố sức khỏe của người lao động Việt Nam, khả năng làm việc của người lao động, thị trường lao động, vấn đề giải quyết việc làm, an sinh xã hội…

Theo Chủ tịch QH, đây là vấn đề lớn, phải thực hiện theo đúng tinh thần trung ương, đáp ứng yêu cầu dài hạn chứ không phải trước mắt. Trung ương cho chủ trương là nghiên cứu tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình.

“Theo lộ trình, tới năm 2035, cán bộ nữ mới được nghỉ hưu ở tuổi 60. Tức là hơn 15 năm nữa, phụ nữ mới được làm việc tới 60 tuổi… Làm bộ luật này không phải để cho những người đương chức kéo dài thời gian làm việc” - Chủ tịch QH nói.

Bà yêu cầu cách làm, bước đi phải được tính toán thận trọng, hợp lý, thuyết phục và cần thiết phải đánh giá tác động, lấy ý kiến nhân dân, các đối tượng chịu tác động…

“Không phải trung ương có chủ trương rồi thì không cần đánh giá tác động, không cần giải trình, cứ thế mà làm” - Chủ tịch QH nhấn mạnh và đề nghị kết quả lấy ý kiến nhân dân phải được tổng hợp, phân tích để có thêm thông tin đưa ra quy định độ tuổi nghỉ hưu sao cho phù hợp, tạo sự đồng thuận trong xã hội.