Theo ông Đồng, thời gian qua việc tiếp nhận công chức, viên chức ngoài TP chưa có hướng dẫn đầy đủ, do vậy có hiện tượng “chạy” để vào cơ quan hành chính.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND TP, Sở Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn về việc này để thực hiện công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận công chức, viên chức vào các cơ quan của TP.

Việc tiếp nhận công chức, viên chức ngoài TP về các đơn vị sự nghiệp công lập tiến hành theo quy trình công khai, đúng pháp luật về quản lý công chức, viên chức.

TP Đà Nẵng lý giải việc không nhận người ngoài làm việc - ảnh 1
Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng. Ảnh: Tấn Việt

Với các cơ quan hành chính, hiện nay số người làm việc đã vượt số chỉ tiêu biên chế Bộ Nội vụ giao. Do vậy TP Đà Nẵng đã chỉ đạo tạm thời “không tiếp nhận công chức ngoài TP, không thực hiện hợp đồng lao động mới, thực hiện tinh giản biên chế” để giảm số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính còn đúng chỉ tiêu biên chế do Bộ Nội vụ giao.

Từ vấn đề nêu trên, tạm thời TP không tiếp nhận công chức, viên chức đang công tác ở các tỉnh, thành khác chuyển công tác về các cơ quan hành chính thuộc TP quản lý.

“Còn việc tuyển dụng mới công chức thông qua thi tuyển thì vẫn thực hiện bình thường theo quy định, người ngoài TP vẫn được tham gia thi tuyển” - ông Đồng cho hay.

Đối với việc công chức, viên chức đang công tác ở các tỉnh, thành khác chuyển công tác đến các đơn vị sự nghiệp thuộc TP thì vẫn thực hiện tiếp nhận nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn, yêu cầu theo Công văn số 9039/UBND-SNV ngày 6-11-2017 của chủ tịch UBND TP và Công văn số 3218/SNV-CCVC ngày 17-11-2017 của Sở Nội vụ về tiếp nhận công chức, viên chức ngoài TP về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP quản lý.