TP.HCM: Động viên hơn 1.000 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

TÁ LÂM
1  2  3  4  5

Thứ Năm, ngày 7/12/2017 - 10:45

(PLO)- Theo tính toán của UBND TP, tổng kinh phí hỗ trợ đối với 1.062 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc từ nay đến năm 2021 là hơn 380 tỉ đồng.
Sáng 7-12, tại kỳ họp thứ sáu HĐND TP.HCM khóa IX, các đại biểu đã nhất trí thông qua tờ trình của UBND TP về chấp nhận chế độ hỗ trợ đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị định 108 năm 2014 về chính sách tinh giản biên chế.


Hơn 1.000 công chức nghỉ hưu trước tuổi sẽ được hỗ trợ tiền.

Theo tờ trình này, UBND TP đề xuất chính sách trợ cấp thêm cho hai nhóm đối tượng.

Nhóm thứ nhất là những cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội TP và quận huyện đủ điều kiện thôi việc ngay, nghỉ hưu trước tuổi thì tùy thuộc nhóm tuổi mà ngân sách TP sẽ trợ cấp thêm căn cứ vào số năm nghỉ hưu trước tuổi, vào số năm công tác có đóng BHXH.

Nhóm thứ hai là những cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý tự nguyện xin nghỉ công tác trước tuổi (nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc không thuộc diện tinh giản biên chế), thì UBND TP đề xuất căn cứ vào độ tuổi và thời gian tham gia công tác tại cơ quan nhà nước có đóng BHXH để ngân sách TP trợ cấp thêm.
Các mức trợ cấp được UBND TP đề xuất gồm: Trợ cấp thêm ba tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; trợ cấp thêm năm tháng tiền lương hiện hưởng cho 20 năm đầu công tác có đóng BHXH; từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp thêm nửa tháng tiền lương hiện hưởng.
Đối với các đối tượng đủ điều kiện thôi việc ngay, được trợ cấp thêm ba tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm, trợ cấp thêm 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng BHXH.
Nguồn chi trả trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp do ngân sách TP chi trả. Đối với cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị tự chủ tài chính do đơn vị chi trả.
Theo tính toán của UBND TP, tổng kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc đối với 1.062 người từ nay đến năm 2021 là hơn 380 tỉ đồng.
UBND TP cho rằng việc đề xuất chính sách trợ cấp thêm này để động viên cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc trong quá trình TP thực hiện tinh giản biên chế. Chính sách trợ cấp thêm còn nhằm ghi nhận sự cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM đối với những người tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc.
Với chính sách khuyến khích về vật chất thông qua việc trợ cấp thêm từ nguồn ngân sách TP này sẽ góp phần đẩy mạnh tiến độ tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức, bộ máy và biên chế của TP, thực hiện thành công lộ trình giảm 10% biên chế từ năm 2015 đến năm 2021 theo nghị quyết của Bộ Chính trị.
Trường hợp nào thuộc diện tinh giản biên chế?
Nghị định 108/2014 về chính sách tinh giản biên chế được áp dụng cho các đối tượng sau:
- Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã.
- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không thời hạn trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;
- Chủ tịch công ty, thành viên HĐTV, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, kiểm soát viên trong các công ty TNHH MTV do Nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội làm chủ sở hữu (không bao gồm tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động).
- Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước;
- Người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao tại các hội.
TÁ LÂM

ĐỌC THÊM