Đáng chú ý, tại phiên khai mạc ngày 3-10,  Ủy ban TVQH sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13. Trước đó, bộ luật này đã được QH thông qua, sau đó đã phát hiện ra rất nhiều lỗi, trong đó có những lỗi nghiêm trọng. QH đã phải ra nghị quyết lùi hiệu lực thi hành (từ ngày 1-7-2016) cho đến khi sửa xong các lỗi. Trước khi bước vào phiên thảo luận, TVQH sẽ nghe tờ trình của bộ trưởng Bộ Tư pháp và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp.

Cũng tại phiên họp này, TVQH sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung như kế hoạch kiểm toán năm 2017; báo cáo giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri đến kỳ họp 11, QH khóa XIII; báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của QH, Chính phủ, tòa án, VKS năm 2016. Đồng thời cho ý kiến về việc tiến hành giám sát chuyên đề về hiệu quả chính sách pháp luật về khoa học công nghệ và cho ý kiến về báo cáo giám sát xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó phiên họp cũng cho ý kiến về hàng loạt dự luật như Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), luật Quy hoạch…