Theo trang web Chính phủ, bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư ngoài khu vực sẽ tìm thấy cơ hội hợp tác cùng có lợi với các đối tác ASEAN, Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam cũng đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Việt Nam chào đón các doanh nghiệp ASEAN và quốc tế đã chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư tin cậy và hấp dẫn. “Việt Nam đánh giá cao sự ủng hộ của các quốc gia thành viên ASEAN và sự hợp tác có hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp, của các nhà đầu tư ASEAN và các đối tác đối với tiến trình đổi mới, mở cửa và hội nhập của Việt Nam” - Thủ tướng nói thêm.

Đây là năm thứ ba Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh ASEAN được tổ chức. Tại hội nghị, các cuộc thảo luận chi tiết sẽ tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng như hàng tiêu dùng, cơ sở hạ tầng, hàng hóa, năng lượng, tài chính ngân hàng, các phương tiện truyền thông và công nghệ.