Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 29 về xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục thông báo danh sách xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định cho Bộ Công an, công an các địa phương. Đồng thời yêu cầu các đơn vị đăng kiểm tăng cường phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông, CSGT và chính quyền địa phương thống kê, kiểm soát, xử lý xe hết niên hạn, quá hạn kiểm định trên địa bàn…

Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm ô tô hết niên hạn sử dụng, xe quá hạn kiểm định vẫn tham gia giao thông. Bên cạnh đó, rà soát, đôn đốc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn phương tiện vi phạm.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương thực hiện tổng kiểm tra, rà soát các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định. Ngoài ra, có phương án cụ thể xử lý theo đúng quy định pháp luật… Đồng thời công khai số lượng, biển số xe hết niên hạn, quá hạn kiểm định và tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thông báo cho cơ quan chức năng, khuyến cáo không mua bán, trao đổi xe hết niên hạn để tham gia giao thông.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc xử lý tình trạng xe hết niên hạn sử dụng trên địa bàn. Bên cạnh đó, xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng phương tiện hết niên hạn, quá hạn kiểm định tham gia giao thông gây tai nạn.

Theo Thủ tướng Chính phủ, hiện nay tình trạng phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh vận tải.