Thủ tướng chỉ đạo thông quan hàng cửa khẩu Tân Thanh

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các đơn vị tại địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương phía Trung Quốc khẩn trương giải tỏa, thông quan các lô hàng xuất khẩu của Việt Nam còn đang tồn đọng ở cửa khẩu Tân Thanh và các cửa khẩu trên địa bàn. Đồng thời bố trí bến bãi, kho chứa hàng hóa, điều tiết phân luồng giao thông để hạn chế tối đa ùn tắc…

Bộ trưởng các bộ liên quan chỉ đạo, hỗ trợ UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện tốt các nhiệm vụ trên.