Thúc đẩy bình đẳng giới trong an sinh xã hội

Buổi tọa đã thu hút gần 150 đại biểu từ các cơ quan quản lý nhà nước, hoạch định chính sách, tổ chức phi chính phủ, các chuyên gia về giới và an sinh xã hội… Tọa đàm đã tập trung vào các nhóm chính sách cơ bản: Đảm bảo thu nhập tối thiểu và việc làm; tăng cường bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội và tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản cho phụ nữ và trẻ em gái.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, khẳng định: “Cùng với việc chăm lo phát triển an sinh xã hội, Đảng và Nhà nước Việt Nam rất quan tâm tới thúc đẩy bình đẳng giới. Nhiều chính sách quan trọng về bình đẳng giới đã được ban hành và triển khai nhằm tạo dựng khuôn khổ pháp lý và môi trường thuận lợi cho việc thực hiện bình đẳng giới nói chung và trong lĩnh vực an sinh xã hội nói riêng”.

Tại đây, Viện Khoa học lao động và xã hội cũng đã chia sẻ kết quả nghiên cứu ban đầu về “an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam” với sự hỗ trợ tài chính, kỹ thuật của UN Women tại Việt Nam. Đây là tài liệu tham khảo quan trọng về khía cạnh bình đẳng giới và an sinh xã hội cho các nhà hoạch định chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

GH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm