Tìm giải pháp ngăn cá chết ở kênh Nhiêu Lộc

Chỉ tính từ đầu tháng 5 đến nay đã xảy ra hai đợt cá chết nổi trắng trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP xác định nguyên nhân do chất lượng nước kênh ô nhiễm, đặc biệt là ở đoạn thượng nguồn. Còn theo xí nghiệp Trạm bơm nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè, do nước mưa cuốn theo nguồn ô nhiễm xuống kênh nên sau các cơn mưa thường xảy ra cá chết.

Đến nay vẫn chưa đơn vị nào đưa ra giải pháp khắc phục triệt để, ngăn tình trạng cá chết tái diễn.

TRUNG THANH