Từ khóa:

#trái phiếu doanh nghiệp
Tìm thấy 150 kết quả
Đưa trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ 'lên sàn': Giúp thị trường minh bạch, ổn định hơn

Đưa trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ 'lên sàn': Giúp thị trường minh bạch, ổn định hơn

(PLO)- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang phối hợp cùng các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) hoàn tất giai đoạn kiểm thử cuối cùng để đưa hệ thống giao dịch, đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ vào hoạt động. Chuyên gia nhận định.