Hỏi giùm bạn?

Tranh chấp lối đi có cần đến UBND xã hòa giải?

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất mà chưa được hòa giải tại UBND cấp xã thì được xác định là chưa có đủ điều kiện khởi kiện.

Đầu năm 2022, tôi với hàng xóm tranh chấp lối đi chung. Tôi đã gửi đơn tranh chấp ra UBND xã yêu cầu giải quyết nhưng đến nay UBND xã vẫn chưa giải quyết, cũng không tổ chức hòa giải.

Cho tôi hỏi nếu UBND xã không tổ chức hòa giải thì tôi có được quyền khởi kiện tranh chấp lối đi ra TAND không?

Bạn đọc có địa chỉ mail tranngoc…@gmail.com

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 202 Luật Đất đai 2013 quy định tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình. Thủ tục hòa giải được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu…

Tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 04/2017 do Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao quy định về việc chưa có đủ điều kiện khởi kiện theo quy định thì đối với tranh chấp, ai là người có quyền sử dụng đất mà chưa được hòa giải tại UBND cấp xã, nơi có đất tranh chấp thì được xác định là chưa có đủ điều kiện khởi kiện.

Đối với tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất như tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất… thì thủ tục hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp không phải là điều kiện khởi kiện vụ án.

Do vậy về trường hợp của bạn, UBND xã không tổ chức hòa giải, cũng không giải quyết việc tranh chấp lối đi chung với người hàng xóm thì bạn chưa có đủ điều kiện khởi kiện theo quy định. Để có thể khởi kiện tại tòa án, bạn cần yêu cầu UBND xã tiến hành hòa giải. Nếu kết quả hòa giải không thành thì bạn mới có thể khởi kiện tại tòa án.

Chờ 1 năm, chưa được cấp CCCD

Chờ 1 năm, chưa được cấp CCCD

(PLO)- Hơn một năm qua, với hơn ba lần làm thủ tục cấp đổi từ CMND sang CCCD gắn chip đến nay người dân vẫn chưa được nhận CCCD.