Trao giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chứng viên

Theo nghị định của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng thì công chứng viên đang hành nghề bắt buộc phải tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hằng năm.

Trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng (Sở Tư pháp TP.HCM) đã mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chứng viên, thư ký nghiệp vụ,… thông qua các chuyên đề như đạo đức hành nghề công chứng, thừa kế, hộ tịch… nhằm trang bị kỹ năng, kiến thức chuyên môn vững cho công chứng viên. Từ đó tạo an toàn pháp lý cho người dân khi tham gia giao dịch.

KIM PHỤNG