Trường ĐH Thương mại công bố điểm chuẩn


Điểm trúng tuyển vào trường: Đối với học sinh phổ thông khu vực 3.

Khối A: 17,5 điểm.

Khối D1: 19,0 điểm.

Khối D3: 17,5 điểm.

Điểm trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành: Đối với học sinh phổ thông khu vực 3.

Stt

Mã ngành

Tên ngành

Tên chuyên ngành

Điểm trúng

tuyển

1

D310101

Kinh tế

Kinh tế thương mại

20,0

2

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị doanh nghiệp th­ương mại

17,5

3

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh tổng hợp

18,0

4

D340101

Quản trị kinh doanh

Tiếng Pháp thươngmại (Khối A,D3)

17,5

5

D340199

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

17,5

6

D340115

Marketing

Marketing thương mại

18,5

7

D340115

Marketing

Quản trị thương hiệu

17,5

8

D340301

Kế toán

Kế toán doanh nghiệp

18,5

9

D340404

Quản trị nhân lực

Quản trị nhân lực thương mại

17,5

10

D340201

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng th­ương mại

17,5

11

D340405

Hệ thống thông tin quản lý

Quản trị hệ thống thông tin

17,5

16

D340120

Kinh doanh quốc tế

Thương mại quốc tế

19,0

14

D340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

19,0

13

D340107

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

19,0

12

D380107

Luật kinh tế

Luật thương mại

19,0

15

D220201

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh thư­ơng mại (điểm Tiếng Anh x 2)

27,0

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển:

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai đối tượng ưu tiên liền kề: 1,0 điểm.

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực kế tiếp nhau: 0,5 điểm.

Thí sinh đã trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành đã đăng ký khi dự thi phải đăng ký lại ngành, chuyên ngành khác còn chỉ tiêu để được nhập học chính thức.

Chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung đại học chính quy ĐH Thương mại năm 2014 như sau:

Ngành

Chuyên ngành

Khối thi

Mức điểm nhận hồ sơ

Chỉ tiêu tuyển

Marketing

Quản trị thương hiệu

A

17,5

70

Hệ thống thông tin quản lý

Quản trị hệ thống thông tin

A

17,5

80

Quản trịkinh doanh

Tiếng Pháp thương mại

A,D3

17,5

50

Đối tượng tuyển:

Thí sinh dự thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2014 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục - Đào tạo có cùng khối thi với ngành tuyển.

Hồ sơ gửi theo đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại trường theo địa chỉ: Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Thương mại, đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trên phong bì ghi rõ Xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Trường nhận Hồ sơ từ 7 giờ 30 ngày 12.8.2014 đến 16 giờ 30 ngày 28.8.2014 tại Phòng Quản lý đào tạo, nhà U1 hoặc hết giờ giao dịch của bưu điện (dấu bưu điện).

Theo Theo Thúy Hằng (Thanh niên)