Vận động thân thể tại nhà tăng cường sức khỏe chống dịch

Dịch COVID-19 đang lây lan trong cộng đồng. Do vậy, Chính phủ khuyến cáo mọi người nên ở nhà để tránh nhiễm bệnh. 

Nhằm giúp mọi người tăng cường sức khỏe chống lại bệnh COVID-19 khi ở nhà, Bộ Y tế và WHO đã  đưa ra những hướng dẫn dưới đây:

Vận động thân thể tại nhà tăng cường sức khỏe chống dịch ảnh 1
Vận động thân thể tại nhà tăng cường sức khỏe chống dịch ảnh 2Vận động thân thể tại nhà tăng cường sức khỏe chống dịch ảnh 3Vận động thân thể tại nhà tăng cường sức khỏe chống dịch ảnh 4

Vận động thân thể tại nhà tăng cường sức khỏe chống dịch ảnh 5
Vận động thân thể tại nhà tăng cường sức khỏe chống dịch ảnh 6

Vận động thân thể tại nhà tăng cường sức khỏe chống dịch ảnh 7
Vận động thân thể tại nhà tăng cường sức khỏe chống dịch ảnh 8

Bình Thuận ra văn bản khẩn phòng, chống COVID-19

Bình Thuận ra văn bản khẩn phòng, chống COVID-19

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tập trung, ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch, xem công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu.