Tại đây, bảo vật quốc gia-ấn phẩm Đường Kách mệnh đã chính thức được giới thiệu.

Ấn phẩm Đường Kách mệnh được xuất bản năm 1927 ở Quảng Châu, gồm 100 trang dưới dạng in thạch trên giấy nến. Những bản in đầu tiên được bí mật chuyển về nước từ trước năm 1930. Cuốn sách lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia chính là một trong những bản gốc in năm 1927, được công nhận bảo vật quốc gia năm 2012, do cụ Nguyễn Văn Hoan sưu tầm và hiến tặng cho bảo tàng.

Cuốn Đường Kách mệnh tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc dùng để đào tạo những cán bộ đầu tiên cho cách mạng Việt Nam giai đoạn 1925-1927 ở Quảng Châu (Trung Quốc). Đây được coi là văn kiện lý luận chính trị đầu tiên của Đảng, có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn, đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối cách mạng Việt Nam.

Dịp này, bảo tàng cũng giới thiệu một số hiện vật độc đáo gắn với tên tuổi của một số nhà cách mạng như Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai…