Từ khóa:

#Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí
Tìm thấy 25 kết quả
VKS tập trung chống oan, sai và lọt tội

VKS tập trung chống oan, sai và lọt tội

(PL)- Tuy còn một số hạn chế, thiếu sót trong năm 2020 nhưng VKSND Tối cao luôn xác định chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ hàng đầu.