Cần Thơ lấy ý kiến về học phí mầm non, phổ thông
(PLO)- Báo cáo của UBND TP Cần Thơ cho biết nơi đây đang thực hiện quy trình lấy ý kiến trình  HĐND TP  Cần  Thơ  quy  định mức  học  phí  đối  với chương trình giáo dục đại trà cấp mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2019 – 2020.

UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo về việc dự kiến thời điểm tăng giá dịch vụ giáo dục năm học 2019 – 2020.

Cần Thơ lấy ý kiến về học phí mầm non, phổ thông - ảnh 1
Học sinh mẫu giáo trong ngày lễ tốt nghiệp. Ảnh: NN

Theo đó, UBND TP cho biết, học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông năm học 2018 - 2019, thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 11- 7-2018 của HĐND TP Cần Thơ quy định mức học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2018 – 2019.

Cụ thể, bậc học nhà trẻ, mẫu giáo ở quận là 71.000 đồng/tháng/học sinh (HS) và ở huyện là  32.000 đồng/tháng/HS. Bậc trung học cơ sở ở quận là  65.000 đồng/tháng/HS và ở huyện là 33.000 đồng/tháng/HS. Bậc trung học phổ thông ở quận là 75.000 đồng/tháng/HS và ở huyện là 43.000 đồng/tháng/HS.

“Hiện  nay, UBND TP Cần Thơ đang thực hiện quy trình lấy ý kiến trình  HĐND TP  Cần  Thơ  quy  định mức  học  phí  đối  với chương trình giáo dục đại trà cấp mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2019 - 2020 và thu vào thời điểm đầu năm học 2019 – 2020” – báo cáo nêu.

Đối với cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, năm học 2018 - 2019, thực hiện Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11-7-2018 của HĐND TP Cần Thơ quy định mức học phí đối với học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục  đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của TP Cần Thơ từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 – 2021.

Cụ thể, năm học 2018-2019, khối ngành khoa  học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy sản thu học phí tương ứng các trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học lần lượt là 490.000 đồng, 550.000 đồng và  690.000 đồng/tháng/HS. Năm học 2019-2020 mức học phí tăng lần lượt là  530.000 đồng,  600.000 đồng và  760.đồng/tháng/HS.

Tương tự, năm học 2018-2019, khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công  nghệ, thể dục thể thao nghệ thuật, khách sạn, du lịch có các mức thu học phí tương ứng các trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học lần lượt là  570.000 đồng, 650.000 đồng và 820.000 đồng/tháng/HS. Năm học 2019-2020 tăng lần lượt là 630.000 đồng, 720.000 đồng và  900.000 đồng/tháng/HS.

Năm học 2018-2019, ngành Y Dược có mức thu học phí tương ứng các trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học lần lượt là 750.000 đồng, 850.000 đồng và  1,06 triệu đồng/tháng/HS. Năm học 2019-2020 có mức tăng lần lượt là  820.000 đồng,  940.000 đồng và  1,17 triệu đồng/tháng/HS.  

NHẪN NAM