Chiều 20-7, ông Võ Thành Chính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang cho biết cơ quan này vừa triển khai đưa vào hoạt động tổng đài cải cách hành chính (CCHC).

Hậu Giang công bố hotline phản ánh cán bộ sách nhiễu người dân - ảnh 1
Một góc trung tâm hành chính tỉnh Hậu Giang. Ảnh: CHÂU ANH

Theo đó, khi người dân gặp khó khăn trong tiếp cận, kê khai, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh thì gọi đến số tổng đài 0939015599. Từ đây, tùy theo nhu cầu, nội dung, người dân sẽ được hướng dẫn kết nối đến tám nhánh, do các Sở, ngành phụ trách.

Mỗi nhánh là một nhóm nội dung để người dân, doanh nghiệp được tư vấn về các thủ tục hành chính phản ánh. Cạnh đó, bà con cũng có thể phản ánh về thái độ, việc chấp hành nội quy của cán bộ, công chức của tỉnh.

Theo ông Chính, tổng đài CCHC tỉnh Hậu Giang ra đời nhằm tiếp nhận thông tin nhanh, hiệu quả, giúp người dân, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, thông qua tổng đài, người dân có thể nhanh chóng phản ánh những hành vi sách nhiễu, vòi vĩnh của cán bộ, công chức hay những người đang làm việc tại bộ phận một cửa cơ sở.

“Việc xây dựng tổng đài CCHC tỉnh để hỗ trợ cho bà con trong việc tiếp cận, kê khai, giải quyết các thủ tục hành chính là việc làm ý nghĩa. Qua đó, chúng tôi kỳ vọng rằng đây cũng là một trong những nội dung góp phần phát triển, nâng cao bốn chỉ số của tỉnh đề ra”- ông Chính nói.

Sau khi triển khai, tổ chuyên viên sẽ định kỳ khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả các cấp.

Tổng đài CCHC có tám nhánh

- Nhánh 1: đầu mối là Sở Nội vụ, với những nhiệm vụ:

+ Tiếp nhận các thông tin liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành.

+ Cung cấp các thông tin về công tác CCHC của tỉnh.

+ Tư vấn, hướng dẫn cho các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác CCHC; hướng dẫn nghiệp vụ về công tác CCHC

+ Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC, thông tin về kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị liên quan đến CCHC.

+ Tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân về việc chấp hành nội quy, quy chế của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.

- Nhánh 2: do Hiệp hội doanh nghiệp đảm nhiệm, với nhiệm vụ:

+ Tiếp nhận các thông tin phản ánh từ doanh nghiệp

+ Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp.

- Nhánh 3: đầu mối là Sở Tư pháp, với những nhiệm vụ:

+ Tiếp nhận các thông tin liên quan đến công tác cải cách thể chế.

+ Cung cấp các thông tin về công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật.

+ Tư vấn, hướng dẫn cho các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác cải cách thể chế; hướng dẫn nghiệp vụ về công tác cải cách thể chế.

+ Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về công tác thi hành

pháp luật.

- Nhánh 4: do Văn phòng UBND tỉnh đảm nhiệm, với những nhiệm:

+ Tiếp nhận các thông tin liên quan đến công tác cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông;

+ Cung cấp các thông tin về công tác cải cách TTHC của tỉnh;

+ Tư vấn, hướng dẫn cho các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC; hướng dẫn nghiệp vụ về công tác cải cách TTHC;

+ Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về TTHC; thông tin về kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC.

- Nhánh 5: do Sở Nội vụ đảm nhiệm, với những nhiệm vụ:

+ Tiếp nhận các thông tin liên quan đến công tác cải cách tổ chức bộ máy và công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC.

+ Cung cấp các thông tin về công tác tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh.

+ Tư vấn, hướng dẫn cho các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác tổ chức bộ máy; hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng.

+ Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về công tác tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng...

- Nhánh 6: do Sở Tài chính đảm nhiệm, với những nhiệm vụ:

+ Tiếp nhận các thông tin liên quan đến công tác cải cách tài chính công.

+ Cung cấp các thông tin về công tác cải cách tài chính công của tỉnh.

+ Tư vấn, hướng dẫn cho các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác cải cách tài chính công; hướng dẫn nghiệp vụ về công tác cải cách tài chính công

+ Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về công tác cải cách tài chính công.

- Nhánh 7: do Sở Thông tin và Truyền thông đảm nhiệm, với nhiệm vụ:

+ Tiếp nhận và cung cấp các thông tin liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm dùng chung của tỉnh.

+ Tư vấn, hướng dẫn cho các Sở, ngành và địa phương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; hướng dẫn nghiệp vụ về ứng dụng công nghệ thông tin.

- Nhánh 8: do Sở Khoa học và Công nghệ đảm nhiệm, với nhiệm vụ:

+ Tiếp nhận và cung cấp các thông tin liên quan đến công tác áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO trong cơ quan nhà nước của tỉnh;

+ Tư vấn, hỗ trợ hướng dẫn cho các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện ISO; hướng dẫn nghiệp vụ về ISO.