Khi doanh nghiệp tham gia làm luật

Khi doanh nghiệp tham gia làm luật

(PLO)- Khi doanh nghiệp, người dân tích cực tham gia sâu vào quá trình lập pháp, hy vọng hệ thống pháp luật nước ta sẽ thống nhất, thông thoáng, an toàn, hài hòa lợi ích, minh bạch… 
Hoàn thiện pháp luật là nhu cầu tự thân của luật sư

Hoàn thiện pháp luật là nhu cầu tự thân của luật sư

(PL)- Luật sư là một trong những nhân tố quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật - nền tảng của nhà nước pháp quyền. 
(PL)- Luật sư là một trong những nhân tố quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật - nền tảng của nhà nước pháp quyền. 
Hạn chế áp dụng hình phạt tử hình

Hạn chế áp dụng hình phạt tử hình

(PLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết Phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 3-2014. Theo đó, Chính phủ đã thống nhất với đề xuất của Bộ Tư pháp những vấn đề sau: