Yêu cầu kiểm tra dấu hiệu vi phạm nguyên GĐ Công an Trà Vinh

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa họp phiên thứ 48 với nhiều nội dung, trong đó xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh An Giang, Trà Vinh về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quy chế làm việc, công tác cán bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm nêu gương.

Trong thông báo phiên họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Riêng với Trà Vinh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trà Vinh tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và cùng với Đại tá Lê Văn Việt, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quy chế làm việc và công tác cán bộ.

Đại tá Lê Văn Việt vừa được Bộ Công an quyết định cho nghỉ chờ hưu hồi tháng 2 – 2020. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm