Yêu cầu truy thu 1,2 tỉ đồng của trạm BOT nâng cấp QL2

Theo đó, để hài hòa lợi ích của người sử dụng đường bộ sinh sống tại khu vực xung quanh trạm thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ của dự án BOT cải tạo, nâng cấp QL2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên, Bộ GTVT đã chấp thuận chủ trương giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho phương tiện qua các trạm thu phí của dự án theo đề nghị của Tổng cục.

Tuy nhiên, Bộ GTVT yêu cầu việc miễn giảm phải tuân thủ quy định tại các thông tư 35/2016, 49/2016, 60/2018 của Bộ GTVT và các quy định của pháp luật hiện hành. Nhưng Công ty Cổ phần BOT QL2 đã miễn, giảm giá vé cho 2.083 lượt xe không đúng trường hợp được miễn, giảm.

Vì vậy, Bộ GTVT giao Tổng cục thực hiện việc truy thu số tiền gần 1,2 tỉ đồng; cập nhật vào doanh thu thu phí và phương án tài chính của dự án.

Để thực hiện chỉ đạo trên, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương kiểm tra, giám sát Công ty Cổ phần BOT QL2 trong việc thực hiện giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho phương tiện qua các trạm thu phí của dự án; đảm bảo đúng trường hợp, đúng phạm vi, đúng mức giảm giá như đề nghị của Tổng cục.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần BOT QL2 khẩn trương dự thảo phụ lục hợp đồng điều chỉnh, trình Tổng cục theo điều kiện quy định của hợp đồng dự án và chuẩn xác lại phương án tài chính của dự án.

Ngoài ra, Bộ GTVT đề nghị TP Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo giao thông tại các trạm thu phí của dự án.