Quy trình kiểm tra xử lý vi phạm của CSGT

Đồ họa: Theo VIỆT THÁI (Tuổi trẻ)
CSGT phát hiện phương tiện vi phạm phải thực hiện đủ các thao tác sau.